Welcome to khaihoanhtp.com
         Giới thiệu
         Siêu thị
         Tư vấn
         Các công trình tiêu biểu

Đọc nhiều nhất
Giới thiệu công ty
Xem tiếp 
ĐẦU CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG SPRINKLER - TYCO
Xem tiếp 
Năng lực chuyên môn của Công ty Khải Hoàn
Xem tiếp 
Thiết kế thi công xí nghiệp dược phẩm 120 đạt tiêu chuẩn GMP - WHO Tổng cục hậu cần - Bộ quốc phòng
Xem tiếp 
TỦ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG BÁO CHÁY NITTAN
Xem tiếp 

Tỉ giá vàng và ngoại tệ
  
 


  
 
 
Các công trình tiêu biểu

Thiết kế thi công xí nghiệp dược phẩm 120 đạt tiêu chuẩn GMP - WHO Tổng cục hậu cần - Bộ quốc phòng
 

-       HÖ thèng b¸o ch¸y tù ®éng vµ ch÷a ch¸y häng n­íc vµ b»ng b×nh x¸ch tay.

-       HÖ thèng Camera quan s¸t.

-       HÖ thèng th«ng tin liªn l¹c

-     HÖ thèng M¹ng m¸y tÝnh.

Tæng gi¸ trÞ: 1.500.000.000®

Dưới đây là một số hình ảnh về công trình:

Xí nghiệp sản xuất dược phẩm 120 đạt tiêu chuẩn GMP-WHO

Trạm bơm chữa cháy  họng nước vách tường

Tủ điều khiÓn m¸y b¬m ®iÖn

M¸y bơm xăng dộng cơ xăng TOHATSU

Họng chữa ch¸y ngoài nhà xưởng

Xưởng sản xuất thuốc Dược phẩm 120

Tủ trung t©m b¸o ch¸y tô ®éng NITTAN 20 kªnh vµ 5 kªnh dô phßng

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ BẢO VỆ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO KHẢI HOÀN
Ðịa chỉ: số 21 ngõ Thông Phong - phố Tôn Ðức Thắng - phường Quốc Tử Giám - Hà Nội
Tel: 04-35630673/ Fax: 04-35639978 - Mobile: 0985139999
Email: khaihoanhtp@viettel.vn, khaihoanhtp@vnet.com.vn, khaihoanhtp@yahoo.com

Designed by |