Welcome to khaihoanhtp.com
         Giới thiệu
         Siêu thị
         Tư vấn
         Các công trình tiêu biểu

Đọc nhiều nhất
Giới thiệu công ty
Xem tiếp 
Nhà máy may Bình Yên - Huyện Thạch Thất - Hà nội
Xem tiếp 
ĐẦU CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG SPRINKLER - TYCO
Xem tiếp 
Năng lực chuyên môn của Công ty Khải Hoàn
Xem tiếp 
Thiết kế thi công xí nghiệp dược phẩm 120 đạt tiêu chuẩn GMP - WHO Tổng cục hậu cần - Bộ quốc phòng
Xem tiếp 

Tỉ giá vàng và ngoại tệ
  
 


  
 
 
Các công trình tiêu biểu

Thiết kế thi công xí nghiệp dược phẩm 120 đạt tiêu chuẩn GMP - WHO Tổng cục hậu cần - Bộ quốc phòng
 

-       HÖ thèng b¸o ch¸y tù ®éng vµ ch÷a ch¸y häng n­íc vµ b»ng b×nh x¸ch tay.

-       HÖ thèng Camera quan s¸t.

-       HÖ thèng th«ng tin liªn l¹c

-     HÖ thèng M¹ng m¸y tÝnh.

Tæng gi¸ trÞ: 1.500.000.000®

Dưới đây là một số hình ảnh về công trình:

Xí nghiệp sản xuất dược phẩm 120 đạt tiêu chuẩn GMP-WHO

Trạm bơm chữa cháy  họng nước vách tường

Tủ điều khiÓn m¸y b¬m ®iÖn

M¸y bơm xăng dộng cơ xăng TOHATSU

Họng chữa ch¸y ngoài nhà xưởng

Xưởng sản xuất thuốc Dược phẩm 120

Tủ trung t©m b¸o ch¸y tô ®éng NITTAN 20 kªnh vµ 5 kªnh dô phßng

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ BẢO VỆ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO KHẢI HOÀN
Ðịa chỉ: số 21 ngõ Thông Phong - phố Tôn Ðức Thắng - phường Quốc Tử Giám - Hà Nội
Tel: 04-35630673/ Fax: 04-35639978 - Mobile: 0985139999
Email: khaihoanhtp@viettel.vn, khaihoanhtp@vnet.com.vn, khaihoanhtp@yahoo.com

Designed by |