Welcome to khaihoanhtp.com
         Giới thiệu
         Siêu thị
         Tư vấn
         Các công trình tiêu biểu

Đọc nhiều nhất
Giới thiệu công ty
Xem tiếp 
Nhà máy may Bình Yên - Huyện Thạch Thất - Hà nội
Xem tiếp 
ĐẦU CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG SPRINKLER - TYCO
Xem tiếp 
Năng lực chuyên môn của Công ty Khải Hoàn
Xem tiếp 
Thiết kế thi công xí nghiệp dược phẩm 120 đạt tiêu chuẩn GMP - WHO Tổng cục hậu cần - Bộ quốc phòng
Xem tiếp 

Tỉ giá vàng và ngoại tệ
  
 


  
 
 
Năng lực chuyên môn

Năng lực chuyên môn của Công ty Khải Hoàn
 
Năng lực chuyên môn của các chuyên gia và nhân viên trong công ty

TT

Họ và Tên

Nơi đào tạo

Trình độ

Tốt nghiệp

Chức danh

1.   

Hồ Việt Hải

Học Viện Kỹ thuật quân sự

Đại Học Bách Khoa - Hà Nội

Đại học

1992

Giám đốc

2.   

Trần Đại Thắng

Đại học Ngoại Ngữ - Hà Nội

Đại Học

1999

P. gi¸m đốc kinh doanh

3.   

Dư Đức Quảng

Đại học Bách Khoa - Hà Nội

Đại học

1966

P. giám đốc kỹ thuật

4.   

Nguyễn Thị Kim Cóc

Đại học Tµi chÝnh - Kế to¸n

Đại học

1960

Kế to¸n trưởng

5.   

Nguyễn Minh Trường

Đại học Bách Khoa - Hà Nội

Đại học

1994

Trưởng phòng Kinh doanh

6.   

Đỗ Thµnh Chung

Đại học B¸ch Khoa - Hµ Nội

Đại học

1992

Nh©n viªn kinh doanh

7.   

Trân Đình Sơn

Đại học PCCC - Liên Bang Nga

Đại học

1962

Trưởng phòng kỹ thuật

8.   

Dư Thanh Nga

Đại học Kinh tế Quốc D©n -HN

Đại Học Văn hãa - Hµ Nội

Đại học

2000

Kế to¸n viªn

9.   

Nguyễn Thị Huyền

Đại học thương mại

Đại Học

2005

Hành chính

10.            

Nguyễn Thị Lan

Tốt nghiệp phổ thông trung học

 

1962

Nh©n viªn kinh doanh

11.            

Dư Quang Đại

Tốt nghiệp phổ thông trung học

 

1985

Nhân Viên kinh doanh

12.            

Nguyễn Thị Hảo

Tốt nghiệp phổ thông trung học

 

1965

Thñ quü

13.            

Hồ Đức Hoàng

Tốt nghiệp phổ thông trung học

 

2002

Đội thi công

14.            

Nguyễn Văn Nam

Tốt nghiệp phổ thông trung học

 

2001

Đội thi c«ng

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ BẢO VỆ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO KHẢI HOÀN
Ðịa chỉ: số 21 ngõ Thông Phong - phố Tôn Ðức Thắng - phường Quốc Tử Giám - Hà Nội
Tel: 04-35630673/ Fax: 04-35639978 - Mobile: 0985139999
Email: khaihoanhtp@viettel.vn, khaihoanhtp@vnet.com.vn, khaihoanhtp@yahoo.com

Designed by |